Via de specifieke web module is het mogelijk tekstberichten uit te wisselen met de bestuurder via de interface aan boord of mobiel. Dit maakt een perfect beheer van de communicatie met het verzenden van gedetailleerde activiteiten en missies mogelijk.

De door de bestuurders gedurende de dag uit te voeren activiteiten kunnen via een ontwikkeld systeem voor missiebeheer, verbonden met de navigator aan boord, verstuurd worden.

De voortgang van de gedurende de dag uitgevoerde activiteiten wordt op het webportaal getoond en vormt de basis van het betreffende activiteitenrapport.

BERICHT

Vraag info aan