Speaker van het Operationeel Centrum

Awesome Image

Case Info

  • Clients
  • Date
  • Category
  • Location

Speaker van het Operationeel Centrum

Op afstand bewaken, het idee gevend ter plaatse te zijn, verleent de medewerkers van het Multiprotexioncentrum de gelegenheid de boosdoeners te verjagen nog voor ze de perimeter van het gebouw of van de lokatie overschreden hebben. Het is voldoende dat de systemen van de videobewaking geoptimiseerd zijn met microfoons en aanvullende luidsprekers voor een mondelinge hoge kwalitaitscommunicatie op lange afstand.

Awesome Image