De FleetPortal van Multiprotexion vereenvoudigt het administratieve werk van het traffic office.

De gegevens van de tachograaf downloaden is niet alleen een wettelijke verplichting (561/2006 e.v.), maar een gelegenheid om op belangrijke manier het beheer van het eigen wagenpark te verbeteren. Het downloaden van de wettelijke gegevens (file.DDD), geschiedt automatisch en op afstand via de direct met de tachograaf verbonden satellietinstallatie aan boord zonder tussenkomst van de Bestuurder noch van het Hoofdkantoor.

De middels de remote download verkregen gegevens vormen de basis voor de analyse betreffende de bestuurdersactiviteiten, de wagens en de rapporten van eventuele overtredingen.

BERICHT

Vraag info aan