commercial vehicles

COMMERCIËLE VOERTUIGEN

VEILIGHEID De bescherming van getransporteerde goederen kan niet alleen worden gedelegeerd aan de aanwezigheid van een satellietvolgsysteem op de vrachtwagen, maar moet ook de mogelijkheid bieden om adequaat en onafhankelijk toezicht te houden (meer…)
earthmoving veichles

WERFVOERTUIGEN

VEILIGHEID Vele bedrijven bezitten of leasen wardevolle en complexe bouwplaatsvoertuigen en -uittrusting (transport van aggregaten, grondverzetmachines, hijs-, straat- en bouwplaatsvoertuigen enz.) (meer…)
luxury automobiles

LUXE AUTOMOBIELEN

De bescherming van een prestigieuze auto, vereist een zorgvuldige aandacht voor detail en de klant en kan alleen worden toevertrouwd aan professionals van hoog niveau. (meer…)
ecology fleet

ECOLOGY

LOGISTIEK De bedrijven die ecologische en afvalinzamelingsdiensten uitvoeren, weten hoe belangrijk efficiëntie en volledig beheer van services zijn, zowel vanuit organisatorisch als vanuit kwalitatief oogpunt (meer…)
ambulance fleet

HULPDIENSTVOERTUIGEN

Het beheer van hulpverleningsvoertuigen vereist een nauwkeurige en constante voertuigbewakingsservice om de kosten te optimaliseren en bovenal (meer…)
tourism

TOERISME

LOGISTIEK De Multiprotexion-lokalisatie is uiterst veelzijdig en ook geschikt voor alle bedrijven met een wagenpark van toeristenbussen en bussen. (meer…)
BERICHT

Vraag info aan