Sinds 1993 de betrouwbaarste Partner voor veiligheid

Oplossingen voor de veiligheid van uw vloot

viaggi in massima sicurezza multiprotexion
Alarmbeheer
Maximale Veiligheid
Cold Chain
Internationaal Netwerk

ALARMBEHEER

Altijd actieve veiligheid

Multibestuurdersbeheer

Antiroof- en paniekalarm

Antistartalarm

Alarm toegang cabine deur

Alarm toegang achterdeur

Alarm loskoppeling aanhangwagen

Alarm aanval jammer

Lokalisatie en blokkering motor vanuit het Centrum

Beheer doelwit achterdeuropening

Stil meeluisteren cabine

Activering maximale veiligheid

Controle koers en uit de koers

Controle doelwitten

Beheer Tussenpozen (gedurende de reis)

Reizen in maximum veiligjeid

Awesome Image


Het begint met PASSIEVE VEILIGHEID, waar de activering van het Centrum na signalering van de klant plaats vindt.

De oplossingen van ACTIEVE VEILIGHEID kiest men iedere keer dat het nodig is om zo snel mogelijk te handelen als gevolg van automatische signaleringen die door de speciaal geconfigureerde boordapparatuur gegeven worden.

Ten slotte worden gepersonaliseerde oplossingen van PREVENTIEVE VEILIGHEID, ook MAXIMALE VEILIGHEID genoemd, in die gevallen waar de waarde van de goederen dermate hoog is dat er de hoogste graad attentie vereist wordt, vóór, gedurende en ná het vervoer, teneinde de business continuity te garanderen.
Geen simpele veiligheid … laten we het een kwaliteitsbeheerproces noemen. Het kwaliteitsbeheerproces moet niet alleen begrepen worden als het beheer van de veiligheid van de reis op zich, maar als het proces dat het maximum attentieniveau gedurende de hele vrachtafhandeling garandeert, volgens de rigoreuze vereisten die door alle actoren van de bevoorradingsketen gerespecteerd moeten worden.
Awesome Image
Cold Chain

Certificering Koudeketen

Steeds meer opdrachtgevers eisen rigoreuze controles op het vervoer van farmaceutische producten en levensmiddelen, gezien een langdurende wijziging van de vervoerstemperatuur het product ernstig kan beschadigen met serieuze consequenties.

Het is belangrijk dat een vervoerder kan bogen op een betrouwbaar en objectief controle- en monitorsysteem, maar vooral dat dit kan gebeuren zonder de fysieke aanwezigheid bij de thermo-registerinrichting of bij de printer aan boord.

De Web-based oplossingen van Multiprotexion veroorloven op afstand een constante lezing van de temperaturr en de staat van de koelgroep, de instelling van alarmmeldingen buiten de drempelwaarde en een analyse van de historische gegevens zowel grafisch of in tabelvorm te verkrijgen.
Awesome Image
Network

Internationaal Netwerk

De goederen moeten gedurende de hele transportketen beschermd zijn, zonder de limieten van nationale grenzen. Multiprotexion is de italiaanse partner van Securitas, wereldleider in de Securitysector.

Dankzij dit network kunnen we nu een 'echte' internationale dekking van diensten bieden. De medewerkers ontvangen en verifiëren in real time de alarmmeldingen van de voertuigen, waar ze zich ook bevinden. Een gedeeld platform zorgt voor het beheer van de signalen tussen de verschillende Europese centra.

De oproepen voor hulp in het buitenland hebben een snel en direct resultaat.
De coördinatie-activiteiten vinden plaats in de taal van het betreffende land.
Op alle wegen van Europa kunnen de goederen veilig en gemonitord reizen.
BERICHT

Vraag info aan